+34 667 784 682

Unitat d'avortaments de repetició i fallada d'implantació. Dra Mónica Redondo Anía

Unitat enfocada a l'estudi de les possibles causes dels avortaments i la fallada d'implantació.

Fallada d’implantació i d’avortament de repetició no són el mateix. Tot i això, tots dos casos requereixen un enfocament multidisciplinari, perquè inclou tres pacients: la dona, l’home i l’embrió.

La Dra. Mónica Redondo Anía és la major experta en avortaments de repetició de Barcelona. Dirigeix ​​la unitat d’avortaments de repetició de l’Institut CEFER. Des d’aquesta Unitat, volem contestar les preguntes bàsiques:

Entre un 2% – 5% de les dones tindran dos o més avortaments al llarg de la seva vida. Nosaltres no creiem que “no hi hagi una causa”. Creiem que podem estudiar els factors que poden influir i ajudar a evitar el següent avortament.

Probablement, en la majoria dels casos, no és una única causa la que predisposa els avortaments sinó una suma de factors. I és per això que si cuidem cada detall, el resultat és diferent.

Per això, intentem estudiar en la mesura del possible, els diferents factors que entren en joc: Factors anatòmics, genètics, endocrins, autoimmunes, infecciosos, aloimmunes i trombofílics.

Un cop descartades les causes, intentem d’una manera racional oferir solucions per optimitzar el procés i que no es torni a repetir la pèrdua de gestació.

Tot i això, després d’estudiar tots els possibles factors que puguin afectar la implantació o la pèrdua de la gestació, l’element més important per aconseguir una gestació és L’EMBRIÓ i que aquest sigui cromosòmicament normal.

Els esforços de la Dra. Mónica Redondo es basen en DIAGNOSTICAR per PODER OFERIR UN PLA.

Reproducció assistida

El teu Pre-diagnòstic i pressupost en línia gratuït en 2 minuts

Causes anatòmiques (15%) i Endometrials

És important verificar que no hi ha malformacions uterines, miomes o pòlips dins de la cavitat que dificulti la implantació i la placentació. Una histeroscòpia, una biòpsia d’endometri i estudis d’imatge ens poden ajudar.

Menció especial mereix l’adenomiosi. De difícil diagnòstic, un tractament dirigit i específic d’aquesta patologia en pot millorar els resultats.

De vegades, l’endometri no és receptiu quan arriba l’embrió. No expressa els gens correctes que permetin la implantació. Mitjançant el Test ERA podem identificar-lo i saber les claus per poder corregir aquesta anomalia amb vista a una propera transferència embrionària.

Causes genètiques dels dos membres de la parella (5-40%)

De vegades la causa és perquè un dels progenitors té una alteració estructural en un dels cromosomes que predisposa a l’avortament.

A nivell cromosòmic i genètic, podem estudiar la dona (cariotip en sang), l’home (cariotip i FISH en semen, Estudi de Meiosi) i l’embrió si estem en un procés de FIV (analitzant cada embrió abans de transferir-lo a l’úter) .

La fragmentació d’ADN del semen és una anàlisi molt senzilla que ens permet dur a terme tècniques complementàries en la cerca i la selecció del millor espermatozoide: La selecció espermàtica per sistema de microfluids (Chip Fertile) i la IMSI ens ajuden en el procés.

Causes endocrines (12%)

És important fer una avaluació completa de l’eix hipotàlem-hipofisari-tiroïdal per poder realitzar un tractament que restableixi possibles singlots o hiperfuncions hormonals.

Causes trombofíliques i autoimmunes

De vegades, la presència de signes bioquímics que ens facin sospitar Síndromes Antifosfolípids o Mutacions a nivell de Factors de coagulació, podria obrir una porta a tractaments específics orientats a compensar aquestes deficiències i per tant millorar l’entorn on l’embrió es troba al arribar a lúter.

De vegades una intolerància al gluten no diagnosticada provoca un entorn inflamatori i de rebuig on l’embrió no troba l’ambient adequat en la implantació.

Factors aloimmunes i Incompatibilitat aloimmune de la parella

Mitjançant lestudi de les cèl·lules Natural Killer en sang perifèrica i endometri. Un augment de les cèl·lules naturals Killer pot ser un signe que ens faci sospitar certa hiperreactivitat immunològica i contribueixi a ser la causa d’aquests avortaments i fallada d’implantació perquè impedeixen la implantació normal de l’embrió.

El tractament amb Immunomoduladors, Immunoglobulines o Intralipids en parelles ben seleccionades creiem que contribueix al control de les NK permetent la implantació i augmentant la probabilitat d’arribar a terme amb la gestació.

Aspectes pràctics

ESTUDI INTEGRAL EN UN DIA:

Podem organitzar totes les proves de la vostra visita en un únic dia.

Ha de venir amb dejú i comptar amb passar a la Clínica entre 6 – 8h.

Visita de resultats 4 setmanes després. Presencial o Videoconferència.

Perfil matern

Perfil patern

Entrevista amb la nostra Psicòloga. Suport emocional.

La Dra. Redondo valorarà sempre de forma personalitzada el seu historial mèdic previ.

Obtingueu informació personalitzada sobre Avortaments de repetició, contacta amb nosaltres sense cap mena de compromís.