+34 667 784 682

Política de privadesa i Avís Legal

I. POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, se us informa que les dades personals proporcionades per vostè a través del lloc web www.institutocefer.com (d’ara endavant el lloc web ), seran tractats en els següents termes:

Responsable del tractament
Les dades personals demanades a través d’aquest lloc web seran tractades per INSTITUT DE REPRODUCCIÓ CEFER, SL, amb domicili per a l’exercici de drets a GRAN VIA CORTS CATALANES, 416 – 08015 BARCELONA (Barcelona). E-mail: info@institutocefer.com

Finalitats del tractament

  • Informar-vos sobre els nostres productes i serveis, quan així ho sol·licite a través dels formularis del lloc web o per correu electrònic.
    Donar contestació i gestionar les seves consultes, comentaris i suggeriments, si escau.
  • Enviar-li un pressupost per al tractament més adequat per a vostè, en base a les respostes informades al qüestionari de pre-diagnòstic en línia.
  • Gestionar la seva participació en presents i futurs processos de selecció, quan ens faci arribar les dades (inclòs el seu currículum) amb aquesta finalitat.

Legitimació

Consentiment. Les dades personals obtingudes a través dels formularis del lloc web seran tractades únicament segons el consentiment atorgat per l’interessat, a través de l’acceptació de la casella disposada amb aquesta finalitat. Aquest consentiment es pot retirar en qualsevol moment.
Aplicació de mesures precontractuals. Les dades personals tractades amb la finalitat de confeccionar un pressupost seran tractades sobre la base de l’aplicació de mesures precontractuals a petició de l’interessat.

Destinataris
Les dades personals obtingudes a través del lloc web no seran comunicades a tercers, excepte obligació legal.

Conservació
Les dades personals facilitades per l’usuari per rebre comunicacions comercials, seran conservades mentre l’interessat no sol·licite la supressió o retiri el consentiment.

Quan l’usuari enviï les vostres dades personals per participar en processos de selecció del RESPONSABLE, les dades seran tractades per participar en aquests processos de selecció, i si no fos seleccionat, es conservaran les seves dades personals durant un període de dos anys per tal de poder comptar amb la participació en futurs processos.

Quan l’usuari enviï les vostres dades per contactar amb el RESPONSABLE, realitzar consultes o suggeriments, les dades es conservaran mentre sigui necessari per a tal fi i puguin derivar-se responsabilitats del tractament.
Les dades personals facilitades per a la confecció d’un pressupost personalitzat seran conservades únicament mentre siguin necessàries per assolir aquesta finalitat i posteriorment seran eliminades.

Dades de trànsit, estadístiques i visites web: les dades seran conservades durant el termini de tres anys.

Drets
Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les vostres dades, de limitació i oposició al vostre tractament, mitjançant escrit acompanyat de document oficial que us identifiqui dirigit a INSTITUT DE REPRODUCCIÓ CEFER, SL GRAN VIA CORTS CATALANES, 416 – 08015 BARCELONA (Barcelona). E-mail: info@institutocefer.com. En cas de disconformitat amb el tractament, també teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Política de protecció de menors
Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta web i n’accepta el tractament declara formalment ser major de 14 anys.
Queda prohibit l’accés i l’ús del portal als menors de 14 anys .
El RESPONSABLE recorda a les persones grans que tinguin a càrrec seu menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun producte. També els informa que hi ha programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

Tractament derivat de lús de les xarxes socials
En seguir el nostre perfil a les xarxes socials consent expressament el tractament de les seves dades personals conforme a la política de privadesa de la corresponent xarxa social. Igualment, consenteix expressament l’accés del RESPONSABLE al tractament de les seves dades contingudes al seu perfil i que les notícies publicades sobre qualsevol producte del RESPONSABLE apareguin al seu mur. La seva petició per connectar implica necessàriament el seu consentiment per als tractaments assenyalats, i aquesta és la base legal del tractament. Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva oposició o retiri el seu consentiment, i podrà retirar-lo en qualsevol moment.
Els comentaris i continguts publicats a les xarxes socials es convertiran en informació pública, per la qual cosa els usuaris hauran de tenir especial cautela quan decideixin compartir la seva informació personal. El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació que els usuaris incorporin a la pàgina. No obstant això, les persones les dades personals de les quals es trobin publicades o estiguin incloses en comentaris, podran sol·licitar al RESPONSABLE la cancel·lació dels mateixos .

II. AVÍS LEGAL

Identificació
En compliment amb el deure informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, INSTITUT DE REPRODUCCIÓ CEFER, SL (CEFER), us informa que els dades aquí consignades corresponen a lentitat titular del lloc web www.institutocefer.com.
Denominació: INSTITUT DE REPRODUCCIÓ CEFER, SL
Domicili: GRAN VIA CORTS CATALANS, 416 – 08015 BARCELONA
Telèfon: 93 254 60 70
Email: info@institutocefer.com
CIF: B60508918
Inscripció registral: Registre Mercantil de Barcelona Tom 26785, Foli 214, Full B-108303

Propietat intel·lectual i industrial
Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquest lloc web, incloses les marques comercials, formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a CEFER i estan protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc web i de qualsevol dels continguts sense el permís exprés i per escrit de CEFER.
L’accés al lloc web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió dels drets esmentats per part de CEFER, llevat que s’estableixi expressament el contrari.

Condicions d’ús
L’accés a aquest lloc web implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús sense reserves que regulen l’accés i la utilització per tal de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes.

Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d’aquest lloc web per utilitzar-los amb fins comercials o per distribuir-los, transformar-los o comunicar-los.
CEFER no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d’aquesta utilització o ús de la informació.
Tant l’accés a aquest web com l’ús que es pugui fer de la informació que conté és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza.
L’usuari s’obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquesta Web amb fins o efectes il·lícits o lesius, a no fer malbé o inutilitzar la informació ia no realitzar qualsevol altra acció que puguin ser contrària al contingut d’aquest Avís Legal.
CEFER no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a aquest lloc web, encara que posarà els seus esforços més grans per evitar-los.

Enllaços a altres webs
Els enllaços (links) que podeu trobar en aquesta Web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són operades ni controlades per CEFER, per això no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs web ni estan cobertes pel present Avís Legal. Si accediu a aquestes pàgines web haureu de tenir en compte que les seves polítiques de privadesa poden ser diferents de la nostra.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional
Aquest Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és aplicable.
Per a la resolució de les controvèrsies que es puguin derivar com a conseqüència del que disposen aquestes disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment, les parts se sotmeten al fur corresponent al domicili de l’usuari.

Reproducció assistida

El teu Pre-diagnòstic i pressupost en línia gratuït en 2 minuts